Aktualności

Rozpoczęcie realizacji projektu „Budżet obywatelski w Gminie Dębno”

1 czerwca 2014 r. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych rozpoczęło realizację projektu „Budżet obywatelski w Gminie Dębno” – projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt obejmuje swoim zasięgiem Gminę Dębno i jest realizowany od 01.06.2014 do 31.12.2014 r.


W okresie 7 m-cy mieszkańcy Gminy Dębno zostaną przygotowani do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego m.in. poprzez:

– Dystrybucję materiałów informacyjnych nt. partycypacji publicznej;

– Debatę publiczną pod hasłem: BUDŻET OBYWATELSKI-AKTYWNOŚĆ OBYWATELI W ROZWOJU MIASTA I GMINY DĘBNO”

– Szkolenia dla przedstawicieli samorządu lokalnego i obywateli.

– Powołanie Zespołu Koordynującego Budżet obywatelski;

– Spotkania mieszkańców Gminy z przedstawicielami władz.

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej i da jej możliwość uczestniczenia w podejmowaniu indywidualnych i grupowych działań na rzecz społeczności  w której funkcjonują.

Projekt „Budżet obywatelski w Gminie Dębno” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.