Aktualności

Debata „Polityka państwa wobec osób starszych 60+”

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS zaprasza osoby zainteresowane polityką państwa wobec osób starszych 60+ na debatę, która odbędzie się 23 maja 2013 r. w Szczecinie. Debata organizowana jest w ramach projektu „Aktywny Senior – najlepszy rzecznik swojej społeczności” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Cel:

  1. Przedstawienie stanu obecnej polityki wobec osób starszych – Raport z badań w województwie zachodniopomorskim
  2. Wypracowanie podstaw do stworzenia strategii systemowej polityki senioralnej w województwie zachodniopomorskim i w kraju

Organizator:

  • Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”
  • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS”

Uczestnicy:

Posłowie RP, przedstawiciele: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecin, Szczecińskiej i Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady ds. Seniorów, Policji oraz Mediów.

W imieniu organizatorów zapraszam Państwa do udziału w debacie, która odbędzie się w dniu 23 maja o godz. 13.00 w siedzibie Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp przy Al. Wojska Polskiego 69. Debatę poprowadzi red. Anna Kolmer – Polskie Radio Szczecin.

Wypracowane wnioski i postulaty podczas debaty, dotyczące partycypacji osób starszych w kształtowaniu regionalnej polityki senioralnej zostaną przesłane do jednostek samorządów i odpowiedniej komisji sejmowej.

 

Z poważaniem

Iwona Żukiert – Prezes Zarządu ZaFOS

 

R.S.V.P. do 20 maja 2013 r.:

tel. 91 812 09 12, e-mail: kontakt@zafos.pl

Dorota Kamecka, Jerzy Kwiatosiński