Aktualności

12 postulatów organizacji pozarządowych w obszarze programowania funduszy europejskich 2014-2020

Z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstał pomysł na przygotowanie generalnych postulatów organizacji pozarządowych w sprawie przyszłego okresu programowania, które mają zostać przedstawione stronie rządowej do konsultacji m.in. w kontekście uwzględnienia ich w Umowie Partnerskiej (Rządu z Komisją Europejską) oraz Programach Operacyjnych na okres 2014-2020. 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS była zaangażowana w przygotowanie dokumentu, jest również jednym z jego sygnatariuszy. 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem oraz składania pod nim podpisów poparcia.

Więcej informacji o inicjatywie oraz sam dokument na stronie internetowej