Aktualności

Projekt Doradztwo i Kariera – sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Projekt „Doradztwo i Kariera – sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest od 1 sierpnia 2012 w ramach przyznanego dofinansowania przez PFRON. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2015 roku.

Działania skierowane są do osób niepełnosprawnych, które zainteresowane są powrotem bądź wejściem na otwarty rynek pracy. W tym celu zostało złożony 6 Regionalnych Biur Doradztwa i Kariery, znajdujących się w: Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie oraz w Zielonej Górze. Koordynatorem działań biura Doradztwa i Kariery w Szczecinie jest Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. Wnioskodawcą i głównym realizatorem projektu jest Wspólnota Robocza Związków i Organizacji Socjalnych WRZOS z Warszawy.

Głównym celem projektu jest rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy – zdobycie i utrzymanie zatrudnienia bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności.

W punktach Doradztwa i Kariery świadczone są specjalistycznych usługi wsparcia i doradztwa dla osób niepełnosprawnych z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz wsparcia psychologicznego. Uzupełnieniem usług świadczonych bezpośrednio w biurach będą konsultacje drogą telefoniczną i e-mailową. Celem realizacji powyższych usług będzie opracowanie zindywidualizowanych planów kariery zawodowej zmierzającej w kierunku aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i do znalezienia zatrudnienia.

Dodatkowo, jako wsparcie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych, zostaną przeprowadzone szkolenie i warsztaty tematyczne, dopasowane do oczekiwań klientów biura Doradztwa i Kariery.

Działania doradcze, oferowane w biurze Doradztwa i Kariery,  skierowany są do wszystkich osób z jakąkolwiek niepełnosprawnością, którzy mają orzeczony umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną wymagane jest orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Warunkiem dodatkowym jest pozostawanie danej osoby bez pracy oraz aktualnie nie uczestniczenie w Warsztatach Terapii Zajęciowej czy Zakładach Aktywizacji Zawodowej.

Wszystkie porady udzielane przez doradcę zawodowego, pośrednika pracy oraz psychologa są bezpłatne.

W ramach oferowanych usług, nasi doradcy:

  • ułatwią dostęp do ofert pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych;
  • pomogą przygotować odpowiednie dokumenty aplikacyjne;
  • pomogą rozpoznać predyspozycje zawodowe;
  • określą ścieżkę kariery zawodowej;
  • pomogą jak poradzić sobie w sytuacjach stresowych, np. podczas rozmowy
    z pracodawcą;
  • wesprą w dalszym rozwoju zarówno osobistym jak i zawodowym.

Punkt Doradztwa i Kariery znajduje się w siedzibie (obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo):

Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

przy ul. Wojska Polskiego 69 w Szczecinie

Punk czynny jest od godz. 10.00 – 18.00.

Doradca zawodowy przyjmuje:

Poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00

Pośrednik pracy przyjmuje:

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 16.00 – 18.00

Psycholog przyjmuje:

Środa: 16.00 – 18.00

Kontakt do „Punktu Doradztwa i Kariery”

tel./fax: 91 489 42 51

tel. kom. 515 051 707

Na pierwszą wizytę koniecznie należy zabrać ze sobą:

– dowód osobisty;

– orzeczenie o niepełnosprawności.