Aktualności

Zaproszenie na spotkanie Zarządu ZaFOS

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiego Forum  Organizacji Socjalnych „ZaFOS”, które odbędzie się 14 maja br. o godz.14.30 w siedzibie ZaFOS przy Al. Wojska Polskiego 69.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania – Prezes Iwona Żukiert
 2. Przyjęcie nowych organizacji do członkowstwa w ZaFOS
 3. Sprawy bieżące: 
  • informacje o działaniach ZaFOS dotyczących powołania Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • udział ZaFOS w projektach WRZOS :”Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jako Partner z PCPR Myślibórz i OPS Barlinek, oraz  innowacyjnym „Modelowy system na rzecz  integracji społecznej”
  • realizacja projektu „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”,
  • złożone projekty w konkursach FIO i Zach. Urzędu Marszałkowskiego
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego za rok 2011r.
 5. Przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego  za 2011r.
 6. Dyskusja
 7. Uchwały, wnioski

Iwona Żukiert

Prezes Zarządu
Zachodniopomorskiego Forum
Organizacji Socjalnych