Aktualności

„Mecenas Osób Niepełnosprawnych 2011”

Apel!

W związku z kolejną edycją wyboru „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych 2011” – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem zwraca się do organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi o wytypowanie w tym roku Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jako Instytucji godnej tego tytułu.

PEFRON jest w likwidacji. Pracownicy naszego Oddziału przez wiele lat – szczególnie w 2011 r. – wspierali nasz organizacje wieloma funduszami, czynili to w sposób odbiurokratyzowany i z dużym zrozumieniem problemów.

Uważamy, że pracownicy PEFRON zasługują nie tylko na słowa uznania – otrzymanie  tytułu „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych 2011” będzie uhonorowaniem ich wieloletniej działalności.