Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie ZaFOS 29.06.2011 r.

Szanowni Państwo w imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 29 czerwca br. w siedzibie Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 69 sala 32:

 • W I terminie o godz.15:00
 • W II terminie o godz. 15:15

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Zagajenie Prezesa ZaFOS.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2010- Pani Prezes I. Żukiert.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami, ocena działalności Zarządu i udzielenie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawy organizacyjne:
  1. plany działań w roku bieżącym i w dalszej przyszłości.
  2. przyjęcie nowych organizacji członkowskich ZaFOS.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.

Iwona Żukiert
Prezes Zarządu

 

Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”

Proszę o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 27 czerwca br.

 Osoby do kontaktu:

Dorota Kamecka i Grzegorz Reszka

tel. 91 812 09 12

e-mail: kontakt@zafos.pl