Aktualności

Zgłoszenie do udziału w projekcie

Zgłoszenie do udziału w projekcie RSO jest możliwe po wypełnieniu odpowiednich formularzy zgłoszeniowych.

Formularze dla organizacji pozarządowych:

  • Formularz zgłoszeniowy dla organizacji
  • Formularz zgłoszenia pracowników organizacji pozarządowych do udziału w projekcie RSO

Formularz zgłoszeniowy chcących założyć organizację pozarządową:

  • Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie RSO, dla osób chcących założyć organizację pozarządową