Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego” realizowanego przez ZaFOS, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r., w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,  Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego PO KL.

Informacja o projekcie:

Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych o charakterze socjalnym w województwie zachodniopomorskim poprzez: prowadzenie 3 punktów informacyjno-doradczych w Świnoujściu, Nowogardzie i Barlinku, organizację szkoleń, udzielanie wsparcia technicznego oraz działania promocyjno-marketingowe.

 

Projekt adresowany jest dla osób zarządzających organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia efektywności  i skuteczności ich działań poprzez udział w szkoleniach. Osoby skierowane przez organizację, uczestniczyć będą w szkoleniach z zakresu: dobrego zarządzenia i przepisów prawnych w organizacji, rozwoju osobistego i działalności społecznej, promocji i marketingu organizacji, pozyskiwania środków na działalność organizacji i inne.

Drugą grupą uczestniczącą w projekcie będą osoby zainteresowane działalnością społeczną, chcące założyć nowe organizacje pozarządowe. Uczestniczyć będą w szkoleniach dotyczących następujących zagadnień: zagadnienia prawne w organizacji, zarządzanie organizacją, tworzenie misji i strategii działań, źródła finansowania organizacji, tworzenie dokumentacji rejestracyjnej i opracowanie planu rozwoju organizacji i inne.

Szkolenia odbywać się będą w systemie weekendowym – wyjazdowym. Zapewnione będą nieodpłatnie noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. Ponadto uczestnicy otrzymają pakiety edukacyjne.

Jednym z założeń projektu będzie utworzenie portalu interentowego – jako platforma, realizująca dwa podstawowe zadania. Pierwsze zadanie to dostarczanie wiedzy na na temat samych organizacji, ich osiągnięć i działań. Drugie zadanie to wymiana doświadczeń i informacji, pomiędzy organizacjami działającymi na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Następnym działaniem będzie zorganizowanie wraz z Partnerem Projektu (SFTPP) Targów Organizacji Pozarządowych, w miejscowościach w których prowadzone są Punkty Informacyjno-Doradcze (Świnoujście, Nowogard, Barlinek). Organizacje zaprezentują swoją ofertę w celu promocji działań, na festynie dla lokalnej społeczności.

W ramach działań promocyjno-informacyjnych projektu odbędzie się produkcja i emisja spotów reklamowych przez TVP Szczecin i Polskie Radio Szczecin, zachęcających do działalności
w sektorze organizacji pozarządowych oraz ich tworzenia. Wyprodukowany zostanie także film instruktażowy, objaśniający sposób zakładania organizacji i pozyskiwanie środków na ich działalność. Ponadto na zakończenie projektu na antenie radia odbędzie się debata podsumowująca projekt.

Na zakończenie projektu wydana zostanie publikacja na temat rezultatów i osiągnięć projektu, adresowana do innych, podobnych organizacji w Polsce oraz do uczestników projektu.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje oraz osoby zainteresowane działalnością społeczną do aktywnego udziału w projekcie „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”.

Osoby do kontaktu:

Sławomir Przyłucki
Centrum Edukacyjne SFTPP „DYDAKTYK”
ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek
tel. 95 746 40 03 lub 95 7460284 , 669 74 57 20
e-mail: rsobarlinek@wp.pl

Aleksandra Nieszporek
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT”

ul. Wojska Polskiego 3, 72-200 Nowogard
tel./fax 91 392 08 91
e-mail: rcp_nowogard@02.pl

Anna Kałamańska
HOSSA Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości SFTPP

tel.91 321 56 14 fax. 91 321 13 60 , kom.603 87 87 09
e-mail:hossa-hotel@tpp.swinoujscie.com.pl

Dorota Kamecka
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”

ul al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin
tel. 91 812 09 12
e-mail: kontakt@zafos.pl