Aktualności

Start projektu – Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Projekt „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego” jest realizowany od 1 stycznia 2011 roku. Zakończony zostanie 31 grudnia 2012 roku. Obszar realizacji projektu to województwo zachodniopomorskie, powiaty: goleniowski, myśliborski, kamieński oraz miasto Świnoujści.

W styczniu trwały przygotowania do realizacji zadań projektowych. Przygotowano materiały promocyjne. W trakcie realizacji są spoty reklamowe zachęcające do działalności w NGO. Zostanie również wyprodukowany film instruktażwoy, którego tematyka odnościć się będzie do procedur i organizacyjnych zadań związanych z powoływaniem nowych organizacji pozarządowych. Natomiast na portalu internetowym zamieszczane będą informacje dostarczające wiedzy na temat samych organizacji ich osiągnięć i działań. Portal ten służyć też będzie do wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy organizacjami działającymi w naszym rejonie.

 

Realizatorzy projektu mają nadzieję, że portal internetowy przyczyni się do współpracy partnerów ich kojarzenia, a także promocji działań społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych o charakterze socjalnym w naszym województwie poprzez prowadzenie w punktach informacyjno-doradczych w Świnoujściu, Nowogardzie i Barlinku przedsięwzięć o charakterze związanym z prawem, księgowością, zarządzaniem finansami, tworzeniem planów czy też organizowania różnych form działalności gospodarczej.

W ramach projektu odbędą się też szkolenia dla osób zarzadzających organizacjami i je tworzących. Wymiana doświadczeń będzie możliwa dzięki realizacji targów organizacji pozarządowych na których to organizacje zaprezentują swoją ofertę tak by promować swoje działania i pozyskiwać nowych członków.

Na zakończenie projektu zostanie wydana publikacja.

Ulotka projektu do pobrania: