Aktualności

Projekt „Ale frajda na zajęciach”

Zadanie realizowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pt. „Ale frajda na zajęciach”.

Realizowane zadanie odpowiada na problem dzieci z rodzin marginalizowanych (patologicznych), zagrożonych marginalizacją i dotkniętych kryzysem gospodarczym. Problem dotyczy środowisk miejskich i wiejskich zwłaszcza na terenie byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Partnerem zadania jest Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „Zafos” z siedzibą w Szczecinie.

Zadanie jest realizowane poprzez następujące rodzaje aktywności:

  • zajęcia modelarskie,
  • teatralne,
  • plastyczne,
  • socjoterapeutyczne i plener malarski (akcja: „Miasto dla wsi, wieś dla miasta”).

Szczegółowe informacje w załączniku do pobrania.