Aktualności

więcej informacji ...

Projekt: Jest wesoło i sportowo

Głównym celem projektu jest niwelowanie różnic między wsią a miastem w ramach zajęć pozaszkolnych poprzez organizacje w okresie II-IV 2011r. zajęć sportowych dla 40 uczniów klas 1-6 SP Lubiany.

Projekt zakłada głównie organizacje i przeprowadzenie 72 godzin zajęć sportowych z zakresu podstaw sztuk walki i lekcje tańca. Uczestnicy mają zagwarantowany dojazd i poczęstunek, zakupione zostaną także niezbędne do prowadzenia zajęć rekwizyty. Projekt zakończy się festynem, na którym uczestnicy projektu otrzymają nagrody.więcej informacji ...EFS