Aktualności

Konferencja w Świnoujściu

18 czerwca 2010r. w Centrum Edukacyjnym HOSSA w Świnoujściu Kasprowicza 4 odbędzie się Międzynarodowe Seminarium „Ekonomia Społeczna, a problem nielegalnej pracy w Unii Europejskiej”.

Program w załączeniu.

Seminarium jest trzecim spotkaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych czterech krajów Unii Europejskiej; Węgry, Grecja, Niemcy i Polska, którą reprezentują Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS, Ośrodek Wsparcia Społecznego w Łodzi.

 

Podczas dotychczasowych spotkań strona polska przedstawiła różne aspekty ekonomii społecznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: Centrum Integracji Społecznej Przystań w Barlinku prowadzone przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp oraz spółdzielnie socjalne prowadzone przez  Ośrodek Wsparcia Społecznego
w Łodzi.

Seminaria odbywają się w ramach projektu międzynarodowego BLACK or WHITE realizowanego przez – ANHSH węgierską organizację pozarządową. Rezultatem projektu będzie wnioskowanie do Parlamentu Europejskiego o zmiany prawne dotyczące ekonomii społecznej w kontekście współpracy sektora decyzyjnego, a pozarzarządowego.

Projekt powstał w związku z kryzysem ekonomicznym, w wyniku którego coraz więcej obywateli traci zatrudnienie, podczas gdy rynek pracy obejmowany jest przez różne nieformalne grupy, które organizują pracę na czarno. Tę samą drogę – pracy na czarno-  obierają także imigranci, mając problem z podjęciem pracy legalnej.

Podanie rozmiaru tego  zjawiska jest niemożliwe, z racji jego charakteru – zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi zależy na nie informowaniu o tym stosownych władz.  Ten typ zachowania świadczy o braku solidaryzmu społecznego i jest dla zatrudnionego bez formalnej umowy pracownika, jedną z najgroźniejszych form pozbawienia go prawnej ochrony. W ramach nielegalnego zatrudnienia, żaden zapis nie gwarantuje choćby adekwatnej do wykonywanej pracy zapłaty.

Ekonomia społeczna jest ważnym narzędziem w działaniach na rzecz ponownej integracji tych obywateli. W każdym z krajów biorących udział w projekcie, pod względem prawnym
i gospodarczym – ekonomia społeczna rozwija się inaczej. Organizacje pozarządowe mające bezpośredni kontakt z grupami zmarginalizowanymi i osobami pracującymi nielegalnie, są kluczowymi uczestnikami opracowywania ekonomii społecznej. W chwili obecnej, nie można jednak mówić o istnieniu dialogu na temat „czarnego rynku” i ekonomii społecznej pomiędzy organami decyzyjnymi, a sektorem pozarządowym.

W odniesieniu do ważności problemów omawianych na forum międzynarodowym, będzie Pan mile widzianym uczestnikiem dyskusji panelowej.