Aktualności

Zapraszamy na posiedzenie „ZaFOS”

Zapraszamy na posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiego Forum  Organizacji Socjalnych „ZaFOS”, które odbędzie się 7 czerwca br. o godz. 15.00 w siedzibie „ZaFOS” przy al. Wojska Polskiego 69.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania – prezes „ZaFOS”.
  2. Omówienie działań „ZaFOS” w 2009r. – Pani I. Żukiert i Pan J. Kwiatosiński.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009.
  4. Informacja o realizowanych projektach przez „ZaFOS”.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Dyskusja.
  7. Przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności „ZaFOS” w 2009 roku.
  8. Uchwały, wnioski.

Iwona Żukiert

Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych