Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Związku

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji SocjalnychZaFOS” zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Związku, które odbędzie się dnia 10 czerwca br. w siedzibie Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp przy al. Wojska Polskiego 69:

 • W I terminie o godz.15:00
 • W II terminie o godz. 15:15

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Zagajenie Prezesa ZaFOS.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku  obrad Walnego Zebrania.
 4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.
 5. Wybór komisji: mandatowej, skrutacyjnej i  wyborczej oraz uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 10. Wybory nowych władz ZaFOS.
 11. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania wytyczającego kierunki działania na kolejną kadencję.
 12. Wolne wnioski.

Proszę o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 7 czerwca br.
Osoba do kontaktu: Dorota Kamecka

tel.: 91 812 09 12
e-mail: kontakt@zafos.pl

Iwona Żukiert
Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”

zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Związku, które odbędzie się dnia 10 czerwca br. w siedzibie Szczecińskiej Fundacji Talent- Promocja- Postęp

przy al. Wojska Polskiego 69

W I terminie o godz.15:00

W II terminie o godz. 15:15

 

 

Porządek Walnego Zebrania:

 

 

1. Zagajenie Prezesa ZaFOS.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
 2. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.
 3. Wybór komisji: mandatowej, skrutacyjnej i wyborczej oraz uchwał i wniosków.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja.

9. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

10. Wybory nowych władz ZaFOS.

11. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania wytyczającego kierunki działania na kolejną

kadencję.

12. Wolne wnioski.

 

Iwona Żukiert

 

Prezes Zarządu

Zachodniopomorskiego Forum

Organizacji Socjalnych „ZaFOS”

Proszę o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 7 czerwca br.

Osoba do kontaktu: Dorota Kamecka tel. 91 812 09 12 e-mail: kontakt@zafos.pl