Aktualności

Rozpoczął się II etap projektu „Skuteczne NGO” – szkolenia kadr zarządzających organizacjami pozarządowymi

Szkolenia odbędą się  w dwóch grupach 20 osobowych. Przeprowadzonych zostanie 5 osobnych bloków szkoleniowych, w sumie 80h/grupę.

  1. Zgodnie z prawem- księgowość i przepisy prawne w NGO 20h
  2. Zarządzanie organizacją w praktyce- Studia przypadków i dobre praktyki 10h
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi, motywacja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników i wolontariuszy 15h
  4. Public Relations, wystąpienia publiczne, techniki komunikacji 15h
  5. Zarządzanie projektem i pozyskiwanie funduszy- jak maksymalizować rezultaty i minimalizować wkładany kapitał 20h

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Szkolenia odbędą się w Szczecinie,  w okresie grudzień 2009 – marzec 2010  w  sumie odbędzie się 8 spotkań. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 69. Z jednej organizacji może brać udział więcej niż 2 osoby.

Termin najbliższego spotkania: 14 grudnia br. o godz. 9.30

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Kontakt:

tel.: 91 812 09 12 lub 91 433 0084

email: kontakt@zafos.pl