Listopad 2009

Rekrutacja

Odbędą się 3 spotkania informacyjno-rekrutacyjne, na których zostaną przedstawione założenia projektu i rozdane zgłoszenia, ulotki, ankiety itp.. Na podstawie zgłoszeń, ankiet, rozmów...
czytaj więcej

Priorytety POKL

Projekt a aktualne priorytety POKL Projekt wpisuje się w aktualne priorytety POKL, w szczególności priorytet 7.2.2 „Przeciwdziałanie Wykluczeniu i Wzmocnieniu Sektora Ekonomii...
czytaj więcej