Aktualności

Spotkanie rekrutacyjne

9 listopada 2009r. odbyło się spotkanie rekrutacyjne przyszłych uczestników projektu w Stargardzie Szczecińskim. Zostały na nim rozdane zgłoszenia oraz dokumenty na podstawie których będą rekrutowani przyszli BO. Kierownik projektu Iwona Żukiert przedstawiła założenia projektu oraz omówiła korzyści jakie będą mieli przyszli członkowie spółdzielni socjalnej. Odnosząc się do sytuacji bezrobocia w powiecie stargardzkim podkreśliła szansę na jego ograniczenie poprzez samozatrudnienie w ramach spółdzielni.

Zwróciła zebranym uwagę na źródło finansowania projektu jakim jest Europejski Fundusz Socjalny.

Zaprosiła też zebranych na konferencję, która odbędzie się 25 listopada w Barlinku. Jej tematem będzie ekonomia społeczna jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.