Aktualności

Szkolenia

Jednocześnie rozpocznie się II etap projektu – szkolenia kadr zarządzających organizacjami pozarządowymi.

Szkolenia odbędą się w dwóch grupach 20 osobowych. Przeprowadzonych zostanie  5 osobnych bloków szkoleniowych, w sumie 80h/grupę.

  1. Zgodnie z prawem- księgowość i przepisy prawne w NGO 20h
  2. Zarządzanie organizacją w praktyce- Studia przypadków i dobre praktyki 10h
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi, motywacja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników i wolontariuszy 15h
  4. Public Relations, wystąpienia publiczne, techniki komunikacji 15h
  5. Zarządzanie projektem i pozyskiwanie funduszy- jak maksymalizować rezultaty i minimalizować wkładany kapitał 20h

Szkolenia odbędą się w Szczecinie, w soboty, w okresie listopad 2009 – marzec 2010. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek.