Aktualności

Warsztaty

W ramach szkolenia dla BO odbędą się następujące warsztaty:

 

I. JA OBYWATEL społeczeństwa lokalnego -28 h:

  • Zajęcia integracyjne 2h
  • Rozwój osobisty i zawodowy a dzielność  społeczna 8h
  • Wolontariat – jak odpowiadać na potrzeby społeczne 6h
  • III sektor jako pracodawca – praca w NGO 4h
  • Zasady dobrego rządzenia i przepisy prawne w NGO 4h
  • Motywacja do pracy w NGO 4h

II. PROJEKTY, FUNDUSZE, WNIOSKI – 50h:

  • Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO 8h
  • Zarządzanie projektem 12h
  • Pisanie wniosków o dofinansowanie, część praktyczna 30h

III. SZKOLENIA KOMPUTEROWE – 22h

  • Word, Excel, Outlook, (MS Office), obsługa Internetu, prowadzenie strony www.

Warsztaty odbędą się w weekendy (listopad 2009-styczeń 2010) w Barlinku.

Organizator zapewnia transport, nocleg i wyżywienie.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Po odbyciu szkoleń Beneficjenci Ostateczni wybierają organizację  pozarządową, gdzie odbędą 3 miesięczny płatny staż.

Jednocześnie rozpocznie się II etap projektu – szkolenia kadr zarządzających organizacjami pozarządowymi.

Szkolenia odbędą się w dwóch grupach 20 osobowych . Przeprowadzonych zostanie 5 osobnych bloków szkoleniowych, w sumie 80h/ grupę.

1/ Zgodnie z prawem- księgowość i przepisy prawne w NGO 20h

2/ Zarządzanie organizacją w praktyce- Studia przypadków i dobre praktyki 10h

3/ Zarządzanie zasobami ludzkimi, motywacja i przeciwdziałanie wypaleniu

zawodowemu pracowników i wolontariuszy 15h

4/ Public Relations, wystąpienia publiczne, techniki komunikacji 15h

5/ Zarządzanie projektem i pozyskiwanie funduszy- jak maksymalizować

rezultaty i minimalizować wkładany kapitał 20h

Szkolenia odbędą się w Szczecinie , w soboty, w okresie listopad 2009- marzec 2010.Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek.