Aktualności

O projekcie Skuteczne NGO

Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach V edycji konkursu Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału i wydajności pracy NGOs z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez szkolenia w zakresie kompetencji  kluczowych i praktykę (staże) mające na celu przygotowanie wolontariuszy (30 osób) Beneficjentów Ostatecznych do świadczenia pracy w NGO. Ponadto poprawa jakości i skuteczności pracy organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia udoskonalające  kompetencje kadry zarządzającej (40 osób działających w NGO; po 2 osoby z organizacji).

 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Skuteczne NGO”


Czas realizacji: 01.09.2009 – 30.06.2010.

Stan na dzień: 23.03.2010.

Zrealizowane działania w ramach projektu:

1. Promocja projektu – termin realizacji (wrzesień, październik 2009),

2. Spotkania rekrutacyjne – odbyły się 3 spotkania (Barlinek, Maszewo, Golczewo) październik, listopad 2009 – zrealizowano,

3. Rekrutacja – listopad 2009.

Zrekrutowano wg określonych kryteriów BO:

do 25 lat 18 osób,

powyżej 45 lat 6 osób,

niepełnosprawne 6 osób.

Ogółem: 30 osób.

Do udziału w projekcie zgłosiło się: 45 osób.

Sporządzono listę rezerwową 15: osób.

4. Szkolenia Beneficjentów Ostatecznych wyjazdowe w Barlinku.

Odbyły się szkolenia dniach:

21.11.2009 – 22.11.2009,

09.12.2009 – 12.12.2009,

06.01.2010 – 09.01.2010.

Przeprowadzono III bloki szkoleniowe tj.:

1. „Ja Obywatel społ. Lokalnego” – 28h,

2. „Projekty, fundusze, wnioski” – 50h,

3. „Szkolenia komputerowe” – 20h.

Ogółem: 100h/na grupę.

Zajęcia odbyły się w 2 grupach po 15 osób.

Ogółem w warsztatach brało udział 30 BO.

Zapewniono przejazd, nocleg i wyżywienie (bezpłatnie).

5. Staże 3 miesięczne płatne w NGO od 01.02.2010 do 30.04.2010 (w wybranych organizacjach przez BO).

Uczestniczy: 30 osób.

„SKUTECZNE NGO”

Projekt współfinansowany przez Islandię , Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach V edycji konkursu Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału i wydajności pracy NGOs z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych i praktykę (staże) mające na celu przygotowanie wolontariuszy (30 osób) Beneficjentów Ostatecznych do świadczenia pracy w NGO. Ponadto poprawa jakości i skuteczności pracy organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia udoskonalające kompetencje kadry zarządzającej (40 osób działających w NGO; po 2 osoby z organizacji).