Aktualności

Konferencja

PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo,

 

W województwie zachodniopomorskim od dłuższego czasu występuje długotrwałe bezrobocie, będące najpoważniejszą przyczyną wykluczenia społecznego.

Spółdzielnia socjalna staje się alternatywą dla ludzi wykluczonych, buduje więzi między ludźmi, dając jednocześnie podstawę materialną do życia umożliwiając wykonywanie prostej pracy zgodnej z potrzebami lokalnego środowiska.

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZAFOS” jest inicjatorem utworzenia spółdzielni socjalnych przy trzech Centrach Integracji Społecznej działających w Łobzie, Barlinku i Stargardzie. Aby stało się to możliwe, potrzebne jest lokalne partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej wspierające ideę spółdzielczości socjalnej.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

Ekonomia Społeczna jako narzędzie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu – organizowanej przez ZAFOS, której celem jest dostarczenie wiedzy i przykładów dobrej praktyki na temat działalności spółdzielni socjalnych.

 

Konferencja odbędzie się 25 listopada w Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Barlinku w godzinach od 11.00 do 15.00 .

Zorganizowana jest w ramach projektu „Razem skuteczniej”, finansowanego z EFS- POKL Działanie 7.2

Z wyrazami szacunku

Iwona Żukiert
Prezes Zarządu
ZAFOS

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.30 – 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 – 11.20

Otwarcie konferencji – Iwona Żukiert – Prezes Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych

11.20 – 11.40

Potencjał Ekonomi Społecznej – dr Anna Nowak, dr Włodzimierz Durka, Wyższa Szkoła Humanistyczna

11.40 – 12.00

Miejsce samorządu województwa w procesie rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej – Dorota Rybarska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

12.00 – 12.30

Przerwa na kawę

12.30 – 13.00

Dobre praktyki spółdzielczości socjalnej – Zbyszko Sieńkowski, Zachodniopomorski Ośrodek Wspierania spółdzielczości Socjalnej, Poznań

13.00 – 13.30

Praktyczne przykłady wdrażania Ekonomii Społecznej – Antoni Sobolewski, Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość

13.30 – 13.50

Możliwości wspierania spółdzielni socjalnych przez Powiatowe Urzędy Pracy – Beata Stachurska – Wołk, Powiatowy Urząd Pracy
w Myśliborzu

13.50 – 14.15

Czas na pytania

14.15- 15.00

Zakończenie konferencji, lunch

 

Prosimy uczestników konferencji o pobranie, wypełnienie i przesłanie karty rejestracyjnej na podany adres.

Załącznik 2 – KARTA REJESTRACYJNA