Zrealizowane projekty

Wolontariat Europejski

„Wolontariat Europejski” – EFS-Program Młodzież – III edycje

Wartość projektu: 14368.203 zł.,

Termin realizacji: 20.07.2004 – 30.09.2007r.,

Charakterystyka projektu: Akcja 2-Wolontariat Europejski; wolontariat w Organizacjach Goszczących we wschodnim landzie Niemiec w Neubrandenburgu  i Rostocku. W projekcie uczestniczyło 5 wolontariuszy z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Czas trwania jednego wolontariatu to 10 miesięcy. Wolontariusze pracowali w Klubach Młodzieżowych, w Ośrodkach Pomocy Młodzieży a także odbywali praktykę w przedszkolu. Wolontariat był szansą poznania innej kultury ,nowych przyjaciół, uczenia się od siebie nawzajem oraz wypróbowania i udoskonalenia swoich umiejętności językowych. Dwoje wolontariuszy po zakończeniu pracy, pozostało w Niemczech, podejmując naukę na Wyższych Uczelniach.