Aktualności

Władze ZaFOS

Władzami Związku są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Skład Zarządu:

 1. Iwona Żukiert – Prezes
 2. JDorota Kamecka – Wiceprezes
 3. Wiktor Głowacki – Sekretarz
 4. Izabela Ciesielska – Skarbnik
 5. Ewa Gizai – Członek Zarządu
 6. Jerzy Kwiatosińśki – Członek Zarządu
 7. Zygmunt Pyszkowski – Członek Zarządu
 8. Jerzy Mędrek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Bogdan Jałoszyński- Przewodniczący
 2. Janina Durka – Członek Komisji
 3. Marcin Gorczyca – Członek Komisji