Zrealizowane projekty

Seniorzy z kulturą

„Seniorzy z kulturą” – MSZ/Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006

Wartość projektu: 38493,51zł,

Termin realizacji: 15.02.06 – 30.05.2006r.,

Charakterystyka projektu: projekt miał na celu przede wszystko aktywizację seniorów obu krajów, doprowadzenie do wymiany ich doświadczeń, szerzenia kultury i łamania barier. Projekt pozwolił zaprezentować się grupom seniorskim z Polski i Niemiec, a także
nawiązać współprace organizacjom z obu krajów , stworzył płaszczyznę do wymiany poglądów, doświadczeń, rozwinął integrację.