Zrealizowane projekty

„Senior Task Force”

Udział w projektach realizowanych przez WRZOS:

„Senior Task Force” – projekt realizowany był wspólnie ze Stowarzyszeniem Niemiecko–Polskiej Współpracy Socjalnej
Termin realizacji: 2007-2008r.,

Charakterystyka projektu: celem projektu było wspieranie obywatelskiego zaangażowania i praktycznych form pomocy na rzecz ludzi starszych. Wsparcie to było realizowane poprzez merytoryczne przygotowanie i opiekę 16 wolontariuszy–seniorów, którzy działają jako doradcy merytoryczni dla organizacji członkowskich WRZOS.

ZaFOS reprezentował  w projekcie Jerzy Kwiatosiński. Projekt zakończono prezentacją rezultatów w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.