Aktualności

Kim jesteśmy

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych istnieje od 2001r. w województwie zachodniopomorskim. Sześć dużych organizacji powołało tę strukturę o charakterze branżowym – organizacji, które zajmują się szeroko pojętą pomocą społeczną m. in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Krajowe Towarzystwo Autyzmu.

„ZaFOS” jest związkiem stowarzyszeń socjalnych województwa zachodniopomorskiego, skupiającym obecnie 92 organizacje pozarządowe. Jego głównym zadaniem jest wspieranie organizacji członkowskich.

„ZaFOS” wchodzi w skład ogólnopolskiej federacji „WRZOS” – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. „WRZOS” to 12 związków regionalnych i 3 central ogólnopolskich.