Zrealizowane projekty

Inicjatywa badawcza i szkoleniowa „Wiedza i Rozwój”

Udział w projektach realizowanych przez WRZOS:

Inicjatywa badawcza i szkoleniowa „Wiedza i Rozwój” – współfinansowany ze środków Unii Europejskich EFS

Termin realizacji: 2006 – 2007r.,

Charakterystyka projektu: celem projektu było podniesienie standardów usług realizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeprowadzono badania socjologiczne które zdiagnozowały potencjał organizacji pozarządowych i ich oferty dla potrzeb beneficjentów.