Bezpłatne szkolenie „Zarządzanie strategiczne w organizacji” – 6-8.10.2017r.