Instrukcja dla oferentów zał do ogłoszenia_trenerzy