Aktualności

„Dostępne NGO na Pomorzu Zachodnim”

„Dostępne NGO na Pomorzu Zachodnim”

to tytuł  naszego kolejnego projektu, który realizujemy od 1 czerwca br. do maja 2025 roku
w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – Edycja  2023 – Priorytet 2-4”. Obejmuje on województwo zachodniopomorskie.

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie w formie STANDARDÓW ogólnych zasad umożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami wzięcia udziału w realizacji zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe i nie tylko przez nie.

STANDARDY wypracowane przez naszych ekspertów w oparciu o przeprowadzone badania
i spotkania z organizacjami, będą zawierały wytyczne i zalecenia dla NGO’s umożliwiające im pozyskanie zadania publicznego i jego realizację dla osób ze szczególnymi potrzebami. W wielu przypadkach będą one stawiały większe wymagania, niż wynika to z obowiązujących przepisów prawnych. Stąd opracowane przez nas standardy mogą stanowić inspirację dla dalszych działań legislacyjnych.

 

Działania

 

Powołany został zespół ekspercki, którego wiedza i kompetencje zapewniają właściwe wykonanie zadania tzw. Panel Ekspertów Dostępności.  Wypracowany zostanie model „Standardów NGO’s bez barier” zawierający zbiór 5 standardów, dostosowanych do specyfiki działania sektora pozarządowego tj.:

  1. Zasad wspierania osób ze szczególnymi potrzebami przez Koordynatora ds. dostępności
    w organizacji pozarządowej w dostępie do usług świadczonych przez NGO.
  2. Zasad monitorowania działalności NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej)

  1. Zasad wdrażania w NGO planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  2. Zasad dostosowania działań NGO do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami.
  3. Zasad stosowania dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w NGO.

 

Integralną częścią wypracowania standardów będą konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli co najmniej 15 NGO (potencjalnie zainteresowanych powołaniem Koordynatorów ds. dostępności
w organizacji) w formie 4 spotkań tzw. ”Kawiarenek obywatelskich”. Opracowane przez Panel Ekspertów Dostępności „Standardy NGO bez barier” będą wydane w formie publikacji. Wersja cyfrowa standardów będzie udostępniona w Internecie. Grupę docelową stanowią przedstawiciele organizacji, odbiorcy opracowanych standardów.

 

Dlaczego napisaliśmy właśnie taki projekt ?

Dostępność i znajomość ustawy o dostępności to nowy temat dla NGO’sów. Naszym zdaniem trzeba zmienić sposób myślenia członków organizacji pozarządowych, ponieważ w wielu przypadkach świadczone przez nich usługi nie są w pełni dostosowane do tego, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich samodzielnie korzystać. Część NGO’s uważa, że ich ten problem nie dotyczy- bo nie mają takich odbiorców swoich działań. Jednak w praktyce może się okazać, że do tej pory osoby ze szczególnymi potrzebami nie korzystały z usług NGO, bo nie miały takiej możliwości, a nie dlatego, że nie były zainteresowane. Szacuje się, że w społeczeństwie osoby ze szczególnymi potrzebami stanowią około 30%, a osoby z niepełnosprawnością, które są najważniejsza częścią tej grupy stanowią około 12% ogółu społeczeństwa. Oznacza to, że blisko co ósmy uczestnik działań realizowanych przez  NGO może mieć trudności w ich udziale. Od NGO trzeba wymagać stosowania zasad dostępności. Wypracowane przez Panel Ekspertów  Standardy będą temu służyły.