Aktualności

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! Nowy projekt partnerski.

Razem możemy więcej!

Razem możemy więcej! – to tytuł partnerskiego projektu trzech organizacji: Fundacja Tulipan Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS Social Unitas GmbH, który jest realizowany w ramach projektu Erasmus+.

Głównym celem wspólnych działań jest opracowanie modelu programu pracy z byłymi skazanymi i ich rodzinami dla edukatorów osób dorosłych, podnoszący ich kompetencje i wiedzę w zakresie pracy z ww. grupą społeczną w okresie od 1.03.2023 roku do 01.02.2024 roku. Program jest dedykowany dla edukatorów osób dorosłych doświadczających trudności w pracy z byłymi więźniami i ich rodzinami. Głównym założeniem wspólnego działania jest przeciwdziałanie przestępczości, poprzez zastosowanie działań zmierzających do zwiększenia wiedzy i kompetencji osób pracujących i chcących pracować w obszarze wsparcia byłych skazanych i ich rodzin. Program modelu pracy, nad którym pracujemy, będzie miał za zadanie przekazać zainteresowanym obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz wzbudzić w nich chęć współpracy z tą niewątpliwie trudną grupą społeczną. Eksperci zaangażowani w działanie na co dzień pracują, kształcą się i zdobywają wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy postpenitencjarnej. W gronie osób odpowiedzialnych za tworzenie programu modelu pracy będą także byli skazani, którzy na dalszym etapie projektu będą występować w roli konsultantów.