Aktualności

Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej mediacji

Czym jest nieodpłatna mediacja?
Nieodpłatna mediacja kierowana jest do osób, które znajdują się w konflikcie. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, który pomaga stronom dojść do porozumienia, bez potrzeby stawania przed sądem. Nieodpłatna mediacja jest rodzajem polubownego rozwiązywania sporów. Prowadzona jest w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania między stronami konfliktu poprzez dialog z udziałem mediatora. Mediator może także pomóc obywatelowi w sporządzeniu projektu umowy o mediację, wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej lub wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarto wcześniej podczas mediacji.
Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których istnieje uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej mediacji?
Nieodpłatna mediacja kierowana jest do wszystkich mieszkańców Szczecina, którzy znajdują się w sytuacji konfliktowej i pragną ją rozwiązać pokojowo. Odnosi się to także do przedsiębiorców samozatrudnionych, czyli takich, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Osoba występująca o mediację musi jedynie spełniać warunki skorzystania z systemu nieodpłatnej pomocy. Nieodpłatna mediacja może zostać przeprowadzona zarówno na etapie przedsądowym, jak i podczas trwania postępowania sądowego, o ile sąd nie skierował jeszcze stron na mediację w tej sprawie.

Jak mogę się zapisać na mediację?
Aby skorzystać z mediacji należy się zarejestrować na wizytę poprzez stronę: https://zapisy-np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/m.%20Szczecin
lub pod numerami telefonu:

  • 91 4245 027
  • 91 4245 075

Zadania publiczne Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 13 w 2023 r. oraz Prowadzenie Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nr 16 w 2023 r. są zadaniami zleconym przez Gminę Miasto Szczecin oraz finansowanymi ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.