Aktualności

Realizacja nowego projektu pod nazwą „Seniorzy w sieci” w ramach Erasmusa +.

 

 

Miło nam poinformować o realizacji przez naszą organizację nowego międzynarodowego projektu pod nazwą „Seniorzy w sieci” w ramach Erasmus +. Naszym partnerem jest Uckermarkischer Bildungsverbund gGmbH z siedzibą w Schwedt/Oder. 

Celem głównym projektu jest wypracowanie programu szkoleń dla osób 60+ wzmacniającego ich kompetencje cyfrowe i społeczne oraz opracowanie poradnika dla seniorów, dzięki zawiązaniu partnerstwa ponadnarodowego w okresie  od 1.04.2022 do 30.04.2023 r. Bezpośrednią grupę docelową projektu stanowią jego partnerzy, ich pracownicy oraz organizacje pozarządowe i instytucje szkoleniowe pracujące w obszarze edukacji nieformalnej dla seniorów. To spotkania z nimi, ich uwagi i diagnoza potrzeb wypracowana przez ekspertów, wpłyną na zawartość merytoryczną poradnika. O etapach realizacji projektu będziemy informować na naszej stronie.

Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać,

ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć

Alvin Toffler

Żyjemy w czasach największego rozwoju nowych technologii. Każdy niezależnie od wieku i pochodzenia społeczno-ekonomicznego, powinien mieć możliwość korzystania z dostępnych narzędzi cyfrowych (telefony komórkowe, Internet, poczta elektroniczna itp.), aby w pełni uczestniczyć we wszystkich aspektach życia społecznego. Są to narzędzia, które przynoszą oszczędności czasu i pieniędzy, ułatwiają wzajemny kontakt (poprzez m.in. sieci społecznościowe). Rządy państw Unii Europejskiej w znacznym stopniu pochylają się nad kompleksowym rozwiązywaniem problemów związanym z dostępem, umiejętnościami i kwestiami motywacyjnymi w podejmowaniu nauki ICT przez obywateli.

 

Zmiana demograficzna stanowi poważne wyzwanie dla europejskiego społeczeństwa i gospodarki.

Populacja osób powyżej 60 roku szybko wzrasta. Szacuje się, że w 2050 roku ludność w wieku 60+

będzie stanowić ponad 40% ogólnej liczby ludności w Polsce, przy równocześnie zmniejszającej się liczbie

Polaków (do roku 2035 blisko o dwa miliony osób w porównaniu do 2008 roku). Pod koniec 2016 r. liczba

ludności Polski wynosiła 38,4 mln, w tym prawie 9,1 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat lub więcej (23,6%)

Niestety, większość osób starszych nie jest beneficjentem korzyści płynących ze znajomości nowych technologii. Poważne problemy ze wzrokiem, słuchem, percepcją, udaremniają wysiłki wielu starszym osobom w aktywnym uczeniu się technik cyfrowych. W 2018 roku wśród osób w wieku 16-74 lata korzystających z Internetu około 12% stanowiły osoby charakteryzujące się podstawowym poziomem umiejętności informacyjnych. Natomiast w najstarszej grupie wiekowej (65-74 lata) osoby posiadające ponadpodstawowe cyfrowe umiejętności informacyjne stanowiły jedynie 16,4%.

 

Starzejąca się populacja Europy jest niewątpliwie wyzwaniem dla rynku pracy i jego systemów społecznych i zdrowotnych. Wykorzystanie komputerów w pracy w przedziale wiekowym 50+ znacznie wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat. Technologie informacyjno-komunikacyjne coraz częściej pozwalają osobom

starszym pozostać aktywnymi i wydajnymi przez dłuższy czas, nadal angażować się w życie społeczne i cieszyć się zdrowszą i wyższą jakością życia na dłużej. Ich nagromadzone doświadczenie i umiejętności są wielkim atutem, zwłaszcza w społeczeństwie wiedzy. Zdolność do skutecznej nauki nigdy nie była tak ważna, jak dzisiaj. W epoce społeczeństwa informacyjnego nie da się przecenić znaczenia umiejętnego uczenia się. Warto więc korzystać z każdej formy szkoleń podnoszących nasze umiejętności informacyjnych.

 

 

Chcesz poznać ludzi dla których wiek jest tylko dodatkiem  do dojrzałego życia

– poznaj ich, posłuchaj reportażu Anny Kolmer

„To tylko 150 milionów”

„To tylko 71 lat „

„Moda na morsowanie”