Aktualności

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani syna.

Beacie Karlińskiej

Prezesowi Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Syna Piotra

Składają

Członkowie Zarządu i pracownicy ZAFOS-u.