Aktualności

Zapraszamy na dalsze bezpłatne szkolenia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na dalsze bezpłatne szkolenia organizowanych w ramach projektu” Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikiem projektu może być każda osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej z województwa zachodniopomorskiego, w tym członek zarządu, pracownik, wolontariusz.           

30.07-01.08.2021r. „ Analiza finansowa organizacji pozarządowej. Mielno Hotel„ Floryn”. Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

 03-05.09.2021r. „Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

 03-05.09.2021r„Prawo gospodarcze-Jak zbudować finansową niezależność, organizacji?” Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca- Michał Michałowski,

 03-05.09.2021r Ekonomia w praktyce organizacji pozarządowych -PR w NGO”, Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca-Anna Kolmer.

 10-12.09.2021r. Analiza finansowa organizacji pozarządowej. Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

 17-19.09.2021r. Analiza finansowa organizacji pozarządowej. Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

 24-26.09.2021r. ” Ekonomia w praktyce organizacji pozarządowych- zarządzanie strategiczne„ .Barlinek Hotel „Barlinek”.Wykładowca Dariusz Rutkowski.

 01-03.10.2021r.Analiza finansowa organizacji pozarządowej- temat II. Barlinek Hotel „Barlinek”. Wykładowca: Katarzyna Bernasińska.

 08-10.10.2021r. Prawo gospodarcze-Jak zbudować finansową niezależność, organizacji?”, Mielno Hotel „Floryn”, Wykładowca- Michał Michałowski.

 08-10.10.2021r.  „Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Mielno Hotel „Floryn”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

 15-17.10.2021r. Prawo gospodarcze-Jak zbudować finansową niezależność, organizacji?”, Mielno Hotel „Floryn”, Wykładowca- Michał Michałowski.

 15-17.10.2021r. „Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Mielno Hotel „Floryn”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

 22-24.10.2021r. Prawo gospodarcze-Jak zbudować finansową niezależność, organizacji?”, Mielno Hotel „Floryn”, Wykładowca- Michał Michałowski.

 22-24.10.2021r. „Prawo pracy w organizacji pozarządowej”. Mielno Hotel „Floryn”. Wykładowca- Wiktor Bieńkowski.

                                                                                                       

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów i przesłanie na adres e-mail:  kontakt@zafos.pl Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami w standardowych godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.Pytania można kierować również pod numer: +48 510 848 114.

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o nie korzystaniu ze wsparcia w takim samym zakresie 2,16

Harmonogram szkoleń