Aktualności

„Pokonać COVID w szkole” – to nasz nowy projekt skierowany do nauczycieli.

„Pokonać COVID w szkole”to nasz nowy projekt skierowany do nauczycieli. Realizowany przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFos wspólnie z partnerem niemieckim Uckermarkischer Bildungsverbund gGmbH

Dzisiaj cały świat zmaga się z pandemią Covid-19. Tworzone są specjalne strefy

zakażonych obszarów, dochodzi do zamykania szkół i przechodzenia na nauczanie hybrydowe lub zdalne. Spora grupa nauczycieli nie była i nie jest na to przygotowana. 85% nauczycieli deklaruje brak wcześniejszego przygotowania do wykorzystania narzędzi stosowanych w zdalnej edukacji, czytamy w badaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jednocześnie zaledwie 8 % uczniów oceniało kompetencje w tym zakresie swoich nauczycieli jako wysokie. W naszym projekcie chcemy przygotować nauczycieli po stronie niemieckiej i polskiej do zdalnego nauczenia wykorzystując do tego technologię IT –mówi Iwona Żukiert odpowiedzialna za realizację projektu – prezes Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „EuropejskaWspółpracaTerytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dodaje Iwona Żukiert, całkowity koszt projektu to 31 763 euro. 16 uczestników projektu zapozna się z zasadami nauczania on-line, pozna stronę techniczną i specyfikę dydaktyki on-line, a także zagrożenia w Internecie i zasady etyczne pracy w przestrzeni wirtualnej. Nauczyciele zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne, z których będą korzystać w swoich szkołach  przekazując wiedzę i umiejętności nauczania on-line. Jednym słowem będą liderami TIK (Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych).

 

Projekt realizowany będzie od kwietnia do sierpnia 2021r. Zakończy się konferencją dla dyrektorów szkół i przedstawicieli władz oświatowych – zarówno po stronie niemieckiej i polskiej – podsumowującą projekt i prezentującą jego efekty. Zostanie wydany podręcznik będący kompendium wiedzy nt. narzędzi, efektywności i bezpieczeństwa dla nauczania zdalnego. Dotrze on do szkół po obu stronach granicy.

 

Szkolenia dla nauczycieli będą prowadzone zdalnie we wtorki i czwartki od 20 kwietnia 2021r. w godz. 15.30-18.00 z przerwą 15min, czyli 3 godziny lekcyjne – 2 x w tygodniu, łącznie 6 tygodni po 6 godzin.

 

Terminy szkoleń:

29 kwietnia

6 Maja

10-11 maja

18-20 maja

25-27-maja

8-10 czerwca

15-17 czerwca

Jeśli chcesz zostać lliderem TIK w szkole i pomóc swoim koleżankom
i kolegom w nauczaniu on-line zgłoś się do nas za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły.

e-mail : kontakt@zafos.pl lub tel. 510 848 114.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz zgłoszeniowyTIK (2)

Warto posłuchać zanim podejmiesz decyzję wzięcia udziału w projekcie:

https://radioszczecin.pl/395,2806,covidowe-dzieci-reportaz-anny-kolmer