Projekty

„Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II”2020r.

Rozpoczynamy realizację nowego projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II”

 

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych rozpoczęło realizację projektu pn. „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II”.

Projekt  jest skierowany do:
przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym 147 K i 57 M. Za przedstawicieli NGO uznajemy: członków, osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną i wolontariuszy.
i jest realizowany w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

 

Cel projektu:
Wzrost kompetencji  przedstawicieli pochodzących z organizacji pozarządowych, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r., poprzez udział w szkoleniach.

REKRUTACJA- druki do pobrania:

Formularz-rekrutacyjny 2020

Oświ. o nie uczes. -2020

Oświadczenie_Ucze. proj. 2020

Zwroty kosztów dojazd 2020