Aktualności

ODWOŁANIE SZKOLEŃ

DECYZJA ODWOŁANIA SZKOLEŃ W związku z korona-wirusem (COVIT-19) Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS w Szczecinie – informuje o podjęciu decyzji odwołania szkoleń, mając na uwadze środki zapobiegawcze, których celem jest ochrona Państwa i naszego zdrowia- dotyczy projektu pt.:„Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II”, finansowanego z POWR, Działanie 2.16 ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

 O nowych terminach szkoleń będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami w standardowych godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Punkt Kontaktowy Organizacji pozarządowej’ ZaFOS” jest do Państwa dyspozycji :

Szczecin ul. Swojska 49/9, e-mail: kontakt@zafos.pl, Tef: +48 510 848 114.

 

Z poważaniem

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS.