Aktualności

Dalsze zawieszenie bezpośredniej formy udzielanie nieodpłatnej pomocy.

Na terenie Gminy Miasta Szczecin ZaFOS zawiesza bezpośrednie formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej do odwołania! Pomoc prawna i obywatelska będzie udzielana wyłącznie przy pomocy środków porozumiewania się na odległość!
ZaFOS w ramach zadania: „Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2020 r.” -Trzy punkty nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.
Od stycznia tego roku ZaFOS prowadził dwa punkty z nieodpłatną pomocą obywatelską (NPO) oraz jeden nieodpłatną pomocą prawną (NPP):
• NPO nr 9 budynek Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pok. 57; poniedziałek-piątek w godz. 08:00-12:00
• NPP nr 14 budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 4;  poniedziałek- piątek w godz. 08:00-12:00
• NPO nr 16 budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 4; poniedziałek- piątek w godz. 16:00-20:00

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.Nieodpłatna pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie będzie udzielane wyłącznie przy pomocy środków porozumienia się na odległość!Tutaj można pobrać: WNIOSEK O NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ.Skan lub zdjęcie podpisanego pisma wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres mrk@um.szczecin.pl w tytule wpisując „Nieodpłatna pomoc prawna -XX” gdzie XX stanowi Państwa inicjały (pierwsza litera imienia i nazwiska).

W celu ułatwienia pracy osób świadczących porady prosimy o wpisywanie w treści wniosku nr. telefonu oraz dni tygodnia oraz zakresu godzin, w których chcą Państwo otrzymać poradę. Porady świadczone są od poniedziałku do piątku między godz. 8:00 a 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w czasie zawieszenia udzielania ich bezpośrednio mogą Państwo dzwonić na numery telefonu Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów pod 91- 424 5075, 91-424 5027, od poniedziałku do piątku miedzy 7:30 a 15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).