Aktualności

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uczestników do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków UE.

Ogłoszenie o naborze do projektu współfinansowanego ze środków UE

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uczestników do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków UE.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU

  • osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, głównie ruchowa, zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie
    i powiecie polickim objętych wsparciem
  • opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością zamieszkujący na terenie województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie i powiecie polickim objętych wsparciem.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY

  • mobilne usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
  • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej odciążające opiekunów stale opiekujących się osobami z niepełnosprawnością
  • usługi mobilnego zespół wsparcia dojeżdżającego do miejsca zamieszkania osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów faktycznych oraz poradnictwo i szkolenia.

Chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę internetową Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni: www.miesnie.szczecin.pl  lub zadzwoń pod numer 609 900 335

Ogloszenie o naborze uczestników (1)