Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie pn.”Ponadnarodowe podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego”

Zaproszenie do udziału w projekcie

W związku z realizacją projektu pn.”Ponadnarodowe podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zarząd Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych zaprasza do udziału w projekcie.
Uczestnikiem projektu może być każda osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej z województwa zachodniopomorskiego, w tym członek zarządu, pracownik, wolontariusz.
W pierwszej kolejności do projektu wybierane będą osoby spełniające następujące kryteria:
1) Aktywność w projekcie „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego” -udział w więcej niż jednym bloku szkoleniowym – 1 pkt.
2) Aktywność w obszarze III sektora – ocena subiektywna Komisji Rekrutacyjnej na podstawie obserwacji – 1 pkt.
3) Aktywność w rozwoju sieci ZaFOS: udział w spotkania i różnego rodzaju inicjatywach organizowanych przez ZaFOS, współudział w konsultacji dokumentów – 1 pkt.
Spośród wszystkich kandydatów wybranych zostanie 10 Liderów stanowiących ekspercką grupę społeczną ZaFOS w zakresie regulacji prawnych i praktyki administracyjnej, która będzie indywidualnie oraz we współpracy z Zarządem ZaFOS formułowała postulaty dotyczące zmiany zapisów prawnych (zarówno na poziomie ustaw i rozporządzeń jak i na poziomie prawa regionalnego/lokalnego) oraz praktyk administracji publicznej.

Uczestnicy projektu wezmą udział w dwóch blokach szkoleniowych. Pierwszy z  nich odbędzie się w Świnoujściu w lipcu i będzie trwać 3 dni. Drugi, 4. dniowy, w Erfurcie w Niemczech w sierpniu 2019r.
Osoby zainteresowane proszę o wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej:
Formularz rekrutacyjny;
Oświadczenie uczestnika projektu.
Odpowiedź na wszelkie pytania udzielimy drogą telefoniczną: 91 812 09 12 lub e-mailowo: kontakt@zafos.pl.