Aktualności

Bezpłatne szkolenie: Promocja organizacji pozarządowych – Public relations w działaniach rynkowych podmiotów ekonomii społecznej 13-15.10.2017r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. Promocja organizacji pozarządowych – Public relations w działaniach rynkowych podmiotów ekonomii społecznej, które odbędzie się 13-15.10.2017r. w Świnoujściu. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego” i skierowane do:
a) członków,
b) osób zatrudnionych na umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawne lub
c) wolontariuszy pracujących na rzecz
– organizacji pozarządowych.

W ramach szkoleń uczestnicy mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe.
Organizator refunduje także koszty dojazdu do miejsca szkolenia do kwoty najtańszego biletu komunikacji publicznej na danej trasie.

Prowadzący: Urszula Rupnik

Czas trwania: 24 godziny lekcyjne


Zapraszamy na fascynujące szkolenia, będzie aktywnie i wyczerpująco. Pracować będziemy zespołowo tylko na konkretnych przypadkach przedsiębiorstw społecznych. Pochylimy się nad wyprowadzeniem Waszych biznesów z zakamarków pogrzebanych wizerunków i niskich efektów sprzedaży.

Promocja w Internecie w podmiotach ekonomii społecznej.

Najtańsza promocja w internecie, czyli jak prowadzić Facebooka, żeby się wyróżnić. Kreowanie przekazu w zgodzie z ideą działania. Etyka i długofalowe relacje w budowaniu grupy sympatyków w internecie. Generowanie emocji w przekazie internetowym, czyli co się samo rozsiewa? Kluczowe słowa w komunikacie internetowym. Powszechne błędy i złe praktyki, których nie warto powtarzać.

Public relations w działaniach rynkowych podmiotów ekonomii społecznej.

Public relations czyli produkcja rozgłosu. Od czego zacząć, gdy zaczynamy? Diagnoza i rozwój działań PR już istniejących podmiotów, czyli warsztatowe badanie działań już poczynionych. Komunikat informacyjny – konstrukcja i budowanie nawyku informowania o ważnych sprawach. Nie bój się dziennikarza, on szuka relacji z życia wziętych. Zatem – jak rozmawiać z mediami, żeby się „nie zająknąć”. Trudne momenty w firmie, czyli działanie informacyjne w sytuacjach kryzysowych. Naturalność i pokora w kontaktach biznesowych, czyli dobra autoprezentacja.

Sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej z nastawieniem na potrzeby klienta.

Wszystko jest sprzedażą, czyli dyskusja o zawodzie sprzedawcy. Jak ją realizować w uczciwy i zachęcający sposób. Kto obok, czyli analiza konkurencji. Klient i jego potrzeby w centrum uwagi – przygotowanie do rozmów sprzedażowych. Trenowanie negocjacji. Wyciąganie wniosków z realizowanych kontaktów biznesowych. Sprzedaż referencyjna i cross-selling. Całość zajęć w systemie warsztatowym z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw społecznych.


Sylwetka prowadzącego

Urszula Rupnik – 45 lat, ekonomistka, PRowiec z 20-letnim doświadczeniem, zarządzała wielowątkowymi projektami promocyjnymi i sprzedażowymi, kierowała zespołami w firmach wielu branż, głównie sektora finansowego i IT. Z łatwością kreuje przekaz promocyjny i buduje gładko czytające się teksty. Zawsze pracuje prezentując strategiczne podejście. Pyta co jest do osiągnięcia, szuka dróg dotarcia, realizuje i sprawdza efekty. Planuje, przewiduje i wyciąga wnioski. I tego uczy.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Pedagogicznych Studiów Podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, coach, trener, motywator, społecznik.

W załączeniu:
1. Formularz rekrutacyjny;
2. Oświadczenie uczestnika projektu;
3. Ankieta potrzeb szkoleniowych;
4. Harmonogram