Aktualności

Bezpłatne szkolenie „Zarządzanie strategiczne w organizacji” – 6-8.10.2017r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. Zarządzanie strategiczne w organizacji , które odbędzie się  6-8.10.2017r. w Świnoujściu. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego” i skierowane do:
a) członków,
b) osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź umowy cywilnoprawne lub
c) wolontariuszy pracujących na rzecz
– organizacji pozarządowych.

W ramach szkoleń uczestnicy mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe.
Organizator refunduje także koszty dojazdu do miejsca szkolenia do kwoty najtańszego biletu komunikacji publicznej na danej trasie.

Temat główny: Zarządzanie strategiczne w organizacji.

Temat szkolenia: Planowanie strategiczne w podmiotach ekonomii społecznej. Przywództwo i style kierowania.

Prowadzący: Dariusz Rutkowski

Czas trwania: 24 godziny lekcyjne

Metoda zajęć: ćwiczenia indywidualne i grupowe, warsztaty, dyskusja moderowana, prezentacja multimedialna.

Szczegółowa tematyka. Liczba godzin na poszczególne bloki może ulec zmianie zgodnie z potrzebami danej grupy uczestników.

W załączeniu:
1. Formularz rekrutacyjny;
2. Oświadczenie uczestnika projektu;
3. Ankieta potrzeb szkoleniowych;
4. Harmonogram