Aktualności

Rozpoczynamy realizację nowego projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego”

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych rozpoczęło realizację projektu pn. „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego”.

Projekt  jest skierowany do:
a) członków,
b) osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź umowy cywilnoprawne lub
c) wolontariuszy pracujących na rzecz
– organizacji pozarządowych
i jest realizowany w okresie od 01.06.2017r. do 31.08.2019r.

Cel projektu:
Wzrost kompetencji 352 przedstawicieli pochodzących z min. 100 organizacji pozarządowych, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa w okresie od 01.06.2017r. do 31.08.2019r., poprzez udział w szkoleniach:
-552h z prawa pracy,
-504h z prawa gospodarczego,
-360h z ekonomii przedsiębiorstwa,
-288h z ekonomii z elementami polityki przemysłowej
-240h z analizy finansowej.

Planowane efekty:
– 326 przedstawicieli organizacji pozarządowych nabędą kompetencje w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa;
– 92 organizacje pozarządowe poniosą swój potencjał w zakresie stanowienia prawa na szczeblu krajowym;
– 352 przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa;
– 50 organizacji pozarządowych zostanie objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa;
– 132 przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie objętych wsparciem w zakresie szkoleń nt. prawa pracy;
– 120 przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie objętych wsparciem w zakresie szkoleń nt. prawa gospodarczego;
– 84 przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie objętych wsparciem w zakresie szkoleń nt. ekonomii przedsiębiorstwa;
– 76 przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie objętych wsparciem w zakresie ekonomii z elementami polityki przemysłowej;
– 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie objętych wsparciem w zakresie szkoleń nt. analizy finansowej.

Wartość projektu: 978 900,00 zł,
w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 100 %