Aktualności

Walne Zebranie ZaFOS – 28.06.2017 r.

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”, zapraszam na Walne Zebranie, które odbędzie się  dnia 28 czerwca br. w siedzibie Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp, Sala Konferencyjna  w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 69
w I terminie o godz.15:30
w II terminie o godz. 16:00
Porządek Walnego Zebrania

  1. Otwarcie   Zebrania,  Iwona Żukiert Prezes Zarządu ZaFOS.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
  4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
  5.  Prezentacja i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego ZaFOS za 2016 rok.
  6.  Przedstawienie sprawozdania   Komisji Rewizyjnej ZaFOS.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami, ocena działalności Zarządu i udzielenie absolutorium  na wniosek Komisji Rewizyjnej .
  8. Uchwalenie rocznych założeń budżetowych na 2017 r. oraz wytyczenie kolejnych działań zgodnie ze Strategią Rozwoju Sieci ZaFOS  2015-2020
  9. Wolne wnioski,  omówienie innych spraw organizacji członkowskich.
  10. Podsumowanie i zakończenie Walnego Zebrania.

 Iwona Żukiert
Prezes Zarządu
Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
Proszę o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 26 czerwca br.
Osoby do kontaktu: Dorota Kamecka  i Grzegorz Reszka
tel. 91 812 09 12; e-mail: kontakt@zafos.pl