Aktualności

„ProfesjONaliści” coraz bliżej celu!

Prowadzony przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS projekt „profesjONalista” nabrał tempa. Celem projektu jest zdobycie przez osoby z niepełnosprawnością świadectwa czeladniczego oraz pracy w deficytowych zawodach w powiatach kołobrzeskim oraz polickim. Uczestnicy zostaną dyplomowanymi: KUCHARZAMI (w dwóch powiatach), CUKIERNIKAMI (w pow. polickim) oraz GLAZURNIKAMI (w pow. kołobrzeskim). Uczestnicy projektu podzieleni zostali na cztery 10-cio osobowe grupy, po dwie w każdym z powiatów.

Wszyscy uczestnicy projektu „profesjONalista” są już w trakcie szkoleń zawodowych.
W piątek 03.02.2017 r. ostatnie grupy zakończyły szkolenia miękkie – warsztaty motywująco-aktywizujące i od poniedziałku w pełni zmotywowani przystąpili do nauki zawodu. Podczas 3-dniowych spotkań uczestnicy poznawali grupy, w których w najbliższym czasie będą współdziałać. Dowiedzieli się też jak sprawnie komunikować się z innymi oraz jak zaprezentować siebie. Dzięki zajęciom psycho-edukacyjnym wiedzą jak dożyć do celu, nauczyli się metod relaksacji i higieny psychicznej, a także dowiedzieli się jakie kroki należy podjąć, by rozwiązać konflikty w pracy. Uczestnikom zostały przekazane również informacje nt. równości płci i niepełnosprawności. Przyszłych posiadaczy nowych uprawnień zawodowych poinformowano o krokach interwencyjnych, jakie mogą podjąć w przypadku dyskryminacji w pracy.

Galeria warsztaty motywująco-aktywizujące

Szkolenia grupy – KUCHARZ powiatu kołobrzeskiego dobiegają końca. Ze smakiem można zajadać potrawy przyrządzone przez niebawem dyplomowanych kucharzy, którzy już od marca zaczynają 3- miesięczne staże zawodowe w nadmorskich kuchniach.

Projekt „profesjONalista” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego