Aktualności

Porady prawne w liczbach – statystyki udzielanych porad prawnych we wrześniu

Przedstawiamy statystyki prowadzonego nieprzerwanie od stycznia  br. punktu nieodpłatnych porad prawnych w punkcie nr 6 w gminie miasto Szczecin.

Łącznie udzielonych porad  – 49

Formy udokumentowania prawa do udzielenia pomocy:

 • Decyzja o przyznaniu świadczenia  –  2
 • Karta Dużej Rodziny –  6
 • Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. –  1
 • Dokument – 40

Dziedzina prawa z jakiej pomoc prawna została udzielona:

 • prawo rodzinne – 3
 • rozwód/ separacja/ podział majątku- 3
 • alimenty – 4
 • prawo pracy – 3
 • działalność gospodarcza – 1
 • prawo cywilne – 18
 • prawo rzeczowe – 4
 • prawo spadkowe – 12
 • ubezpieczenia społeczne – 4
 • prawo administracyjne – 4
 • prawo karne – 3
 • prawo podatkowe – 2

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej – 44
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego – 31
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma – 10

Czas poświęcony na udzielenie porady:

 • 15 – 30 min – 12
 • 30 – 60 min – 30
 • powyżej 60 min. – 7

Zgoda osób korzystających z porad na ujawnienie ich danych zbiorczych:

 • tak – 29
 • nie – 30

Wiek osób korzystających pomocy:

 • 20 – 24 lat – 2
 • 25 – 29 lat – 3
 • 30 – 34 lat – 1
 • 35 – 39 lat – 1
 • 45 – 49 lat – 1
 • 50 – 54 lat – 1
 • powyżej 65 lat – 20

Płeć osób którym poradnictwo zostało udzielone:

 • kobieta – 17
 • mężczyzna – 12

Wykształcenie osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • wyższe – 6
 • policealne – 6
 • średnie zawodowe – 3
 • średnie ogólnokształcące – 3
 • zasadnicze zawodowe – 6
 • gimnazjalne – 1
 • podstawowe – 4

Liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej

 • osoba samotna – 15
 • od 2 do 4 – 13
 • powyżej 4 – 1

Zapraszamy osoby uprawnione do korzystania z punktu prowadzonego przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS.

porady-prawne-szczecin

Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6”
jest zadaniem zleconym przez Gminię Miasto Szczecin oraz finansowanym
ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości