Aktualności

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w gronie Liderów 25-lecia PFRON

Miło nam poinformować, że Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych znalazł się w gronie laureatów Liderów 25-Lecia PFRON. W kategorii dostępność zajęliśmy drugie miejsce – mówi Monika Żak, koordynator projektów PFRON. Do konkursu zgłoszono ponad 70 osób i organizacji spośród ponad 1000 korzystających z różnych form dofinansowania PFRON.

Konkurs Lider 25-lecia PFORN zorganizowano w 25 rocznicę pierwszej ustawy Sejmu RP o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Był to początek współczesnego systemu wspierania tego środowiska w Polsce. Ustawa stworzyła nowe szanse dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w codziennym życiu i w rehabilitacji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Państwowym  Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosiło plebiscyt na Liderów 25-lecia – tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów można było zgłaszać w 5 kategoriach: Dostępność, Edukacja, Sport, Pracodawca, Kultura.

Wyboru Liderów dokonała Kapituła, złożona z Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, także na podstawie wyniku głosowania internetowego.

Wyniki plebiscytu ogłoszono 26 września 2016 na uroczystej Konferencji w Sejmie  oraz uroczystości w Teatrze Palladium w Warszawie.

Oficjalne wręczenie tytułu Lidera 25-lecia PFRON Karkonoskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych nastąpi w czasie uroczystości obchodów 15-lecia tej organizacji, która przypada na dni 11-15 października br. W zorganizowanych przez nas KSONaliach – mówi Waldemar Wiśniewski, wiceprezes KSON – odbędzie się szereg imprez plenerowych w specjalnie przygotowanym Ogrodzie KSON. Oprócz pokazów zdrowego grillowania będą zawody sportowe, zajęcia rekreacyjne, wycieczka piesza w okolice Wzgórza Kościuszki oraz bal pod hasłem „Gdzie się podziały tamte prywatki”. Główną częścią uroczystości będzie Gala 15-lecia w Teatrze Zdrojowym w Cieplicach w dniu 14 października.

KSONalia zostały objęte patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezesa PFRON, Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, którzy potwierdzili swoją obecność na uroczystości.

To wielka satysfakcja – mówi Stanisław Schubert Prezes KSON – dla wszystkich organizacji tworzących Sejmik i ich wolontariuszy. A dzisiaj wszystkim tym, którzy oddali głosy na naszą organizację poprzez internetowe wypełnienie ankiety, serdecznie dziękujemy.

 

WSZYSCY LAUREACI KONKURSU