Aktualności

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w konkursie „Lider 25-lecia”

Serdecznie informujemy, że Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych KSON został zgłoszony przez ALL-TERNATYWA Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży do konkursu PFRON pn „Lider 25-lecia”.

Celem Konkursu Liderzy 25-lecia jest uhonorowanie osób, organizacji lub instytucji, które swoimi pomysłami, działaniem, aktywnością wyznaczały nowe kierunki w rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ich inkluzji społecznej.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest inicjatorem powołania Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej, który został utworzony przez:

  • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
  • Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS,
  • Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
  • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
  • Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych KSON jest związkiem stowarzyszeń z 15-letnią tradycją zrzesza 48 organizacji i skupia około 200 wolontariuszy. KSON prowadzi działalność informacyjną i wspierającą osoby z niepełnosprawnościami jako stały element działający przeciw wykluczeniu społecznemu. Od 4 lat dodatkowo we współpracy z PFRON Sejmik prowadzi Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, obejmując ok. 30 tys. ON, na terenie 5 województw. Porady z zakresu ulg i uprawnień OzN, porady prawne oraz wsparcie psychospołeczne. Ułatwia ON dostępność do rynku pracy przez społeczną agencję zatrudnienia od 2008 r. oraz projekty realizowane na terenie 4 województw. Od 2008 roku prowadzi akcje „Góry otwarte dla wszystkich” której efektem jest powstanie 3 tras turystycznych dostępnych dla ON w Karkonoszach i wybudowanie w montażu finansowym 2 km. trasy z Kopy do Równi pod Śnieżką. KSON od 9 lat realizuje cykl projektów „Przez media do integracji” poprzez wydawanie elektronicznej (również wersja czytana) i papierowej gazety „Niepełnosprawni Tu i Teraz” (zasięg ogólnopolski), Karkonoska Telewizja Integracyjna emitowana od 6 lat w TV lokalnych o zasięgu regionalnymi ogólnopolskim. Promuje dostępność do przestrzeni cyfrowej – 4 edycje kursów komputerowych.

Zachęcamy do oddawania głosów na Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który w głosowaniu elektronicznym znajduje się na pozycji 20.

głosowanie elektroniczne

Termin nadsyłania głosów mija 6 września